สโมสรไลออนส์จัดกิจกรรมการกุศลในพื้นที่อ่างศิลา มอบทุนการศึกษา 100 ทุน วีลแชร์ 33 ตัว และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน กว่า 300 ชุด ในวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565

สโมสรไลออนส์จัดกิจกรรมการกุศลในพื้นที่อ่างศิลา มอบทุนการศึกษา 100 ทุน วีลแชร์ 33 ตัว และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน กว่า 300 ชุด ในวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565
.
วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นากยกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และสมาชิกสโมสรไลออนส์ ในการจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565 โดยมีนายสมภพ พิชัยวงศ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี ร่วมกับสโมสรไลออนส์ภูมิภาคที่ 3 และภูมิภาคที่ 4 ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์ ชลบุรี บางปลาสร้อย สโมสรไลออนส์ ชลบุรี สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พนัสนิคม สโมสรไลออนส์ ชลบุรี บางแสน สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบูรพา สโมสรไลออนส์ ชลบุรี วชิรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลโดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 100 ทุน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 50 ทุน โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านบึง จำนวน 50 ทุน มอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการ จำนวน 33 ตัว เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด นอกจากนี้ยังมี บริการตรวจวัดและมอบแว่นสายตา รวมทั้งบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)