ขอเชิญชวนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ “Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับตราสัญลักษณ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ “Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)