โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

close(x)

 

 

 

close(x)