ทม.อ่างศิลา ฝึกฝนเด็กๆเอาตัวรอด เมื่อต้องติดอยู่ในรถยนต์

ทม.อ่างศิลา ฝึกฝนเด็กๆเอาตัวรอด เมื่อต้องติดอยู่ในรถยนต์
.
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ซึ่งจัดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พร้อมด้วยผู้ปกครองมาร่วมรับชมการสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์เด็กติดในรถยนต์ โดยใช้รถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง เป็นยานพาหนะให้เด็กๆที่สังกัดศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ได้ฝึกฝนวิธีการขอความช่วยเหลือและการเอาตัวรอดในเบื้องต้นเมื่อต้องติดอยู่ในรถยนต์ ผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การบีบแตร การปลดล็อคและเปิดประตู และการกดปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉิน
.
นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กรณีเด็กติดในรถยนต์เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมาหลายครั้ง ซึ่งบางเหตุการณ์นำไปสู่ความสูญเสียสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ความสำคัญกับการป้องกันการสูญเสียดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้เด็กๆรู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ไม่เพียงแต่กรณีการป้องกันเด็กติดในรถยนต์เท่านั้น แต่ในอนาคตยังมีนโยบายที่จะนำเหตุการณ์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆในรูปแบบต่างๆมาจัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองมีความรู้ในการป้องกันและรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องในเบื้องต้นด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)