แก้ปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ 22 ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในจุดที่มีน้ำท่วมขัง และนำเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าดำเนินการแก้ปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทุกวันส่งผลให้บางพื้นที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังหรือปัญหาการระบายน้ำ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือโทรประสานงานได้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุเทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 397 220 ตลอด 24 ชั่วโมง

close(x)