แจ้งปิดการจราจร เนื่องจากมีขบวนแห่เจ้ารอบเมืองของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00

❌📢 แจ้งปิดการจราจร เนื่องจากมีขบวนแห่เจ้ารอบเมืองของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

📌 และมีกำหนดการจัดงานเทศกาลกินเจระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

close(x)