จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ให้โทรแจ้งเทศบาล นะ

ปัจจุบันมีปัญหาการนำขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียง ที่นอน มาทิ้งข้างถังขยะและลักลอบทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนขยะ และเกิดความไม่สะอาดในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอแจ้งให้ประชาชนที่ต้องการจะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สามารถโทรแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 09 0908 8282 และขอความร่วมมือห้ามนำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งบริเวณข้างถังขยะและตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะอาดของเมืองอ่างศิลา

close(x)