ปฎิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บ และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ปฎิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงการบาดเจ็บ และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)