ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151

📣ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151📣

🎡วันที่ 1-9 ตุลาคม 2565 #9ตุลาคมเป็นวันวิ่งควาย🐃

📌ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี🗒วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565

▪️มหกรรมตลาดนัดพระเครื่อง การประกวดพระเครื่อง

📌ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาสฯ🗒 วันที่ 3 ตุลาคม 2565

▪️การประกวดวาดภาพระบายสี

📌ณ บริเวณหน้าอาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี🗒 วันที่ 4 ตุลาคม 2565

▪️การประกวดเพ้นท์ควายปูนปั้น

📌ณ บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี🗒 วันที่ 5 ตุลาคม 2565

▪️การแข่งขันหมากรุกไทย

📌ณ อาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี🗒 วันที่ 7 ตุลาคม 2565

▪️การประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา

📌ณ เวทีกลางงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี🗒 วันที่ 8 ตุลาคม 2565

▪️พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล

📌ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)

▪️การประกวดน้องนางบ้านนา

📌ณ เวทีกลางงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

🗒 วันที่ 9 ตุลาคม 2565 #เป็นวันวิ่งควาย🐃

▪️ชมขบวนเกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ ขบวนคำขวัญจังหวัดชลบุรี

▪️พิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 151

▪️การแข่งขันวิ่งควายในรุ่นต่างๆ

▪️การประกวดสุขภาพควาย ควายสวยงาม ควายตลกขบขัน

▪️การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

▪️พิธีทำขวัญควาย

▪️การประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา

▪️ชมการแสดงจากศิลปิน

📌ณ เวทีกลางงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 038-283449 ต่อ 508 และ 605

😷 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

close(x)