การควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการฯ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ

อำเภอเมืองชลบุรี ประชาสัมพันธ์การควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยและให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ

close(x)