กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2564 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดประมงพื้นบ้าน ซอยคลองสังเขป ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

close(x)