ดำเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนน บริเวณหลังวัดอ่างศิลา

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ระหว่างดำเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนน และอาจกีดขวางแนวสายส่งกระแสไฟฟ้า ตามคำร้องแจ้งปัญหาที่ได้รับจากประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า

close(x)