ทม.อ่างศิลา เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆเรียนรู้นอกห้องเรียน พาชมธรรมชาติใต้ทะเล ส่งเสริมให้รู้จักธรรมชาติและรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทม.อ่างศิลา เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆเรียนรู้นอกห้องเรียน พาชมธรรมชาติใต้ทะเล ส่งเสริมให้รู้จักธรรมชาติและรักษ์สิ่งแวดล้อม
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวให้โอวาทเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลาเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันส่งนักเรียนและคณะครูในการเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติใต้น้ำ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3 – 5 ปี และยังเป็นการเสริมสร้างให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติใต้น้ำที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเรียนรู้จากสิ่งที่เด็กได้มองเห็นและสัมผัสภายในสถานที่จัดแสดงของในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วเด็กๆยังได้สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจจากสัตว์ใต้ทะเลที่มีความสวยงามแปลกตาอีกด้วยน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)