เชิญส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

คลิ๊ก…เพื่ออ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

close(x)