ทม.อ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ทม.อ่างศิลา ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายกฤษฎา ผลากอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พันจ่าโทณัฐนันท์ รัตนโรจน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายวุฒิศักดิ์ สุริโย ผู้อำนวยการกองช่าง และเรือตรีหญิง ลีน่า ร่วมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และสถานบริการภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อดำเนินการตรวจตรา แนะนำ กำชับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ หลังจากเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ ริมถนนสายสุขุมวิท บางนา – ตราด ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)