ทม.อ่างศิลา ร่วมมือปศุสัตว์ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด สร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทม.อ่างศิลา ร่วมมือปศุสัตว์ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด สร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
.
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลา กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการทำหมันให้กับสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เน้นสัตว์กลุ่มเป้าหมายเป็นสุนัขจรจัดและแมวที่ไม่มีเจ้าของ บริเวณพื้นที่หลังวัดอ่างศิลา สะพานปลา และซอยมิตรสัมพันธ์ 2 ไปจนถึงบริเวณพื้นที่ตำบลเสม็ดบางส่วน ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นมีสุนัขจรจัดประมาณ 50 – 100 ตัว
นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ออกเป่าลูกดอกยิงยาสลบสุนัขจรจัดเพื่อนำมาผ่าตัดทำหมัน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ต้องการให้ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงควบคุมประชากรสุขและแมวจรจัดให้มีความเหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งเทศบาลฯจะดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)