เชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (content Thailand Academy) เพื่อเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน นักสร้างเรื่อง ใน 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช บึงกาฬ และชลบุรี อายุ 14 – 18 ปี ทีมละ 5 – 8 คน สมัครเข้าร่วมโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (content Thailand Academy) เพื่อเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

  • รับสมัครวันที่ 31 ก.ค. – 20 ส.ค. 2565
  • อบรม ณ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2565

คลิ๊กเพื่อสมัคร…ค่ายผลิต content “นักสร้างเรื่อง” (google.com)

close(x)

 

 

 

close(x)