นายกฯวินัย พร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน จำนวน 3 ราย หลังจากประสานขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทุนสวัสดิการฯ

นายกฯวินัย พร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน จำนวน 3 ราย หลังจากประสานขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทุนสวัสดิการฯ
.
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ โดยแบ่งปันน้ำใจจาก “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา” และเครือข่ายด้านสาธารณสุข มอบให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย โดยที่ชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา ได้ลงพื้นที่มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับคุณยายวัยกว่า 80 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด หลังจากได้รับแจ้งความต้องการผ่านทางรองฯสุทธิ กลมกล่อม ว่าคุณยายและผู้ดูแลขอสนับสนุนเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกของคุณยายและผู้ดูแล
นอกจากนี้นายกฯวินัย และคณะ ได้ลงพื้นที่แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ นำผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และข้าวสารอาหารแห้งเข้าเยี่ยมเยียนคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.อ่างศิลา ซึ่งเพิ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง หลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยผ่านมาทางกองทุนสวัสดิการฯ ส่วนการให้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกรายในพื้นที่ตำบลเสม็ด นายกฯวินัย พร้อมคณะ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆจากนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นการเบื้องต้น ตามภารกิจแบ่งปันน้ำใจจาก “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา”
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบความยากลำยากต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการฯ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้ทุกท่าน
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)