การขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทยานพาหนะ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 109 รายการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 กำหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทยานพาหนะ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และวัตถุมงคล ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 109 รายการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)