ประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่ายและเผยแพร่ภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” ปี 2565

ประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่ายและเผยแพร่ภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างศิลาบ้านฉัน” ปี 2565 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ถึง 3 และรางวัลชมเชย จำนวน 20 ภาพ สำหรับกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการรับมอบรางวัล เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะมีหนังสือเชิญไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – 3

รางวัลชมเชย จำนวน 20 ภาพ

close(x)

 

 

 

close(x)