เทศบาลเมืองอ่างศิลาจับมือ 3 หน่วยงาน ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ติวเข้มผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ สู่องค์กรโปร่งใส 360 องศา

เทศบาลเมืองอ่างศิลาจับมือ 3 หน่วยงาน ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ติวเข้มผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ สู่องค์กรโปร่งใส 360 องศา
.
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลาเข้าร่วมโครงเพิ่มความโปร่งใส สร้างการมีส่วนรวม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 360 องศาในการบริการสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากอดีตรองเลขาธิการ ปปช พนักงานไต่สวนคดี สนง.ปปช.ระยอง.นายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ และ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายโปร่งใสสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับองค์กรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ต่อไป

close(x)