คนเมืองอ่าง สุขภาพดี ครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช แนะนำสตรีหมั่นตรวจสุขภาพ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมควรระวังมากที่สุด

คนเมืองอ่าง สุขภาพดี ครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช แนะนำสตรีหมั่นตรวจสุขภาพ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมควรระวังมากที่สุด
.
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ตามโครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ “คนเมืองอ่าง สุขภาพดี” ปี 2565 ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จากที่กำหนดไว้ 3 ครั้ง มีผู้สนใจลงทะเบียนรวมทั้งโครงการเกือบ 1,000 คน โดยเทศบาลฯร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคพื้นฐาน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด ตรวจระบบการทำงานของสายตา เป็นต้น
.
พลเรือตรีบรรเจิด พรหมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเฝ้าระวังโรคที่สตรีควรระวังมากที่สุดในปัจจุบัน คือ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ควรหาข้อมูลความรู้ซึ่งปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายตามสื่อต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อตรวจและสังเกตร่างกายตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ทันที และไม่ควรอาย เพราะปัจจุบันแพทย์ผู้ทำการตรวจมีทั้งแพทย์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจก็มีความทันสมัยอีกด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)