ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอ่างศิลา

คณะทำงานพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ/ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้พิจารณาดำเนินการทบทวนและแก้ไขเทศบัญญัติ จำนวน 8 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายในปัจจุบัน และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เห็นชอบให้จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

เชิญสแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565

หรือคลิ๊กลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFPSLjpfoBfEVWa4t234SunNI4DPsWQNGv6cbBnn3UU9K-A/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โทร 038 142 100 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)