ทม.อ่างศิลา พร้อมเครือข่าย ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย

ทม.อ่างศิลา พร้อมเครือข่าย ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย
.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน นักเรียน และประชาชน ร่วมปลูกป่าชายเลนบริเวณสะพานวังค้างคาว หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงเป็นการฟื้นฟูดูแลรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน นอกจากจะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดเก็บขยะในพื้นที่อีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา เข้ามาร่วมกันปลูกต้นโกงกางป่าชายเลนในพื้นที่จัดกิจกรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)