กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้สนับสนุน โครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กที่ขาดความสามารถทางด่านการว่ายน้ำประจำปี 2564 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านปิยวัฒน์ อ่างศิลา

close(x)