เทศบาลเมืองอ่างศิลา จับมือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี

เทศบาลเมืองอ่างศิลา จับมือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี
.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี ภายหลังจากที่นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้หารือกับ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลารับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้านโรงพยาบาลได้สนับสนุนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วม 100 ชีวิต ทำการตรวจคัดกรองโรคพื้นฐาน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า เอกซเรย์ปอด ตรวจระบบการทำงานของสายตา เป็นต้น ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเกือบ 1,000 คน นั้น
.
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาอย่างดียิ่ง หากผลการตรวจคัดกรองมีความเสี่ยงจะเป็นโรคต่างๆ จะได้รับคำปรึกษาและการวางแผนการรักษาต่อไป โดยจะมีกิจกรรมลักษณะนี้ไปอีกสองครั้งจนครบคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสนที่จัดรถกระแสไฟฟ้าไว้ให้ใช้ในกิจกรรม บริษัทซีพีแรมเสร็จสนับสนุนอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่งดน้ำ งดอาหารก่อนเข้าร่วมโครงการมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

close(x)

 

 

 

close(x)