งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ วัดเสม็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

close(x)

 

 

 

close(x)