เทศบาลเมืองอ่างศิลา แห่เทียนพรรษาส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา แห่เทียนพรรษาส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ที่หน้าศาลาการเปรียญวัดเสม็ด และพร้อมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ เพื่อถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประกอบด้วย วัดเสม็ด วัดเตาปูน วัดใหม่เกตุงาม วัดอ่างศิลา และวัดโกมุทรัตนาราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)