เปิดรับสมัครอบรมกลุ่มอาชีพ ฟรี…หลักสูตร “อาหารทานเล่น”

– สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 038 142 100 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)