“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” บ้านเรือนไทยและชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ชลบุรี ร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กองทุนสวัสดิการสังคมฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บ้านเรือนไทยและชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ชลบุรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 200 ห่อ ให้กับ “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา” โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแบ่งปันน้ำใจมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)