นายกฯวินัย ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติจริงชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ โดยมีนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นำคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายชมรมฯและร้านค้า TO BE SHOP พร้อมทั้งเยี่ยมชมที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ก่อนจะเข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานชองชมรมฯและให้คำแนะนำการดำเนินการต่างๆ

close(x)

 

 

 

close(x)