“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” จัดหาเตียงผู้ป่วยมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยหลือ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นางสังวรณ์ กระชั้น และ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นำเตียงสำหรับผู้ป่วยไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ 8 ต.เสม็ด จำนวน 1 ราย และในพื้นที่หมู่ 5 ต.เสม็ด จำนวน 1 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล ได้รับความสะดวกสบาย ลดภาวะการเจ็บป่วยต่างๆเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งปันน้ำใจจาก “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา” และเครือข่ายด้านสาธารณสุข

นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า หลังจากได้รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลเกี่ยวกับความยากลำบากเนื่องจากไม่มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองทุนสวัสดิการฯ จึงได้ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการบริจาคไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ที่ต้องการดูแลบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบความยากลำบาก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบความยากลำยากต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการฯ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้ทุกคน

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)