ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าของและผู้ครอบครองสุนัขและแมว รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565

ตามที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าของ และผู้ครอบครองสุนัขและแมว ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมไปแล้ว นั้นเทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในเวลา 08.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงให้สะอาด พร้อมทั้งงดน้ำและอาหารก่อนนำมาผ่าตัดอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง

close(x)