กำหนดการออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2564

***ประชาชนที่มีความประสงค์จะนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน ให้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038-142-100 ต่อ 111 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ จากนั้นจึงจะสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการตามกำหนดการดังกล่าว

close(x)