องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยกำหนดตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายของ อพวช. ในการเผยแพร่ผลงานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้ ตามที่แนบมานี้ หรือคลิ๊กลิงก์เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ (Logo) อพวช.

(ไม่มีพื้นหลัง)
(ขอบมน)
close(x)

 

 

 

close(x)