เทศบาลเมืองอ่างศิลา แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาทางสัญจรสะอาด ปลอดภัย และจัดการระบบการระบายน้ำ

เทศบาลเมืองอ่างศิลา แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาทางสัญจรสะอาด ปลอดภัย และจัดการระบบการระบายน้ำ
.
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง นำโดยนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยหลังอู่เพชรการาจ หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี หลังจากประชาชนแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ช่วยพัฒนาบริเวณทางสัญจรให้สะอาด ปลอดภัย เนื่องจากมีต้นไม้ กิ่งไม้ และวัชพืชขัดขวางทางสัญจรและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า นอกจากเรื่องความสะดวก สะอาด ของทางสัญจรที่เข้ามาดำเนินการให้กับประชาชนแล้ว ยังได้ดำเนินการแก้ปัญหาการระบายน้ำให้กับชุมชนบริเวณนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นชุมชนที่สร้างขึ้นมานาน ระบบท่อระบายน้ำอาจอุดตันหรือระบายน้ำได้ไม่ดี โดยจะดำเนินการเชื่อมต่อระบบท่อระบายน้ำของชุมชนเข้ากับระบบท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลให้มีความสมบูรณ์ เพื่อการระบายน้ำบริเวณชุมชนมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา