ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย20 ถนนมิตรสัมพันธ์ (ชุมชนบ้านหนองเพชร ม.6 ต.บ้านปึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)