ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ตำบลอ่างศิลา หมู่ 1 – หมู่ 5, ตำบลบ้านปึก หมู่ 1 – หมู่ 7, ตำบลเสม็ด หมู่ 3 บางส่วน* – หมู่ 8, ตำบลห้วยกะปิ หมู่ 4 บางส่วน* – หมู่ 5 บางส่วน*)

ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคเกาต์ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

#ให้บริการตรวจฟรี#ไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ

1. ตรวจวัดสายตาสั้นยาว – บอดสี

2. ตรวจปัสสาวะ

3. ตรวจเอ็กซเรย์เพื่อดูสภาพปอด

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

5. เจาะเลือด เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจระบบการทำงานและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ ตรวจระบบการทำงานของไต ตรวจระดับกรดยูริก

6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งรังไข่ ตรวจมะเร็งเต้านม

7. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป

📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่1. กองสาธารณสุขและแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code ในภาพ หรือ ลิงก์ 👉🏻https://docs.google.com/…/1dNdnz8yPloOzmdFQ…/viewform…

‼️#หมดเขต วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

‼️#รับจำนวนจำกัด‼️

🟢 ผู้เข้ารับการตรวจ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อมกับใบลงทะเบียน

🟢 ผู้เข้ารับการตรวจ ที่ลงทะเบียนออนไลน์จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นในวันตรวจ

🟢 ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่านจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นในวันตรวจสุขภาพ

🟢 ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจะต้อง งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ หรือ หลังเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

🟠 ฟังผลตรวจร่างกาย ติดตามได้ทางเพจเทศบาลเมืองอ่างศิลา

⚠️ หมายเหตุ : เทศบาลเมืองอ่างศิลา จะพิจารณาผู้ลงทะเบียนที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ก่อนเป็นอันดับแรก

จุดบริการสุขภาพ

🟡 ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

🟡 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

🟡 ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร. 038-142-100 ถึง 4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)