เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ

📣📣 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญชวนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และการจัดตั้งชมรมคนพิการ📅 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565⏰ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป🏢 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)☎️ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล 038-142-100 ถึง 4 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)